اعضای این خانواده زیستی ۱۳۸ گونه در ۳۸ سرده را در بر می‌گیرد

قرقاول ها در نژادهایی چون قرقاول سبز پاکستانی، قرقاول نژاد طلایی، قرقاول نژاد سیلور، قرقاول نژاد آمریکایی، قرقاول نژاد ایموت، قرقاول نژاد ژیوس، قرقاول نژاد لیمویی، قرقاول نژاد سفید هلندی، قرقاول نژاد میکادو، قرقاول نژاد سوین هو، قرقاول نژاد مالزیایی و… دسته بندی می شوند.