مکان ما

اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان حکیم صفایی، بعد از چهار راه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵