برنامه نوری جوجه قرقاول

0

برنامه نوری جوجه قرقاول

در سه روز روز اول پرورش بهتر است ۲۴ ساعت روشنایی باشد .

شدت نور حدود ۶۰ لوکس کافی است( هر ده متر مربع یک عدد لامپ ۶۰ وات در ارتفاع ۲ متری).

پس از آن شدت نور را به تدریج به ۲۰- ۱۰ لوکس کاهش دهید برای این منظور بهتر است از لامپ های معمولی با قدرت ۶۰- ۴۰ وات استفاده شود.

برای قرقاول هایی که به منظور تولید گوشت استفاده می شوند معمولاً از روشنایی دائم( ۲۴ ساعته )یا ۲۳ ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی استفاده می شود .

بهتر است به جای برنامه نور دائم از برنامه نوری متناوب یا ۲۰ ساعت روشنایی و چهار ساعت خاموشی استفاده شود.

در برنامه نوردهی متناوب ،سه روز اول روشنایی کامل و از روز چهارم تا روز هفتم هر شب ۱۵ دقیقه خاموشی داده شود تا به ۲۳ ساعت روشنایی برسد و پس از آن می توان یک ساعت روشنایی سپس دو ساعت خاموشی را اعمال نمود.

در برنامه نوردهی متناوب قرقاول ها در طول دوره روشنایی تا حد سیری تغذیه می کنند و در زمان خاموشی استراحت می‌کنند که سبب افزایش وزن گیری می شود.

برنامه نوردهی متناوب برای قرقاول هایی که در قفس پرورش می یابند مناسب تر است .

در برنامه نوردهی ۲۰ ساعت روشنایی و چهار ساعت تاریکی ،از روز چهارم از ساعت ۱۲ شب تا چهار صبح تا پایان دوره پرورش خاموشی داده میشود.

به منظور کنترل و تنظیم شدت نور و همچنین طول مدت روشنایی باید از دستگاه‌های دیمر و تایمر استفاده شود.

برنامه نوری جوجه قرقاول

نکته مهم :

در زمان خاموشی در روزهای اول پرورش حتماً کارگر سالن با چراغ قوه در سالن حضور داشته باشد که جوجه ها دچار روی هم ریختگی نشوند.

تاریک و روشن نمودن سالن باید با استفاده دیمر و به آرامی انجام گیرد تا استرسی به قرقاولها وارد نشود.

بهتر است یک ساعت قبل از برنامه خاموشی / روشن با کمک دیمر شدت نور را زیاد/ کم نمایید .

برنامه نوردهی برای جوجه هایی که قرار است به عنوان مولد مورد استفاده قرار گیرند به این صورت می باشد که سه روز اول پرورش ۲۴ ساعت روشنایی (شدت نور ۶۰ لوکس و به تدریج به ۲۰ -۱۰ لوکس کاهش یابد) و از روز چهارم به بعد هر روز ۱۵ دقیقه خاموشی داده شود تا جمع ساعات خاموشی به ۱۴ ساعت برسد.

این برنامه نوردهی( ۱۰ ساعت روشنایی به اضافه ۱۴ ساعت خاموشی باشدت ۲۰- ۱۰ لوکس) تا پایان هفته ۲۰ ادامه داشته باشد.

از هفته ۲۱ مدت روشنایی هشت ساعت زمان خاموشی به ۱۶ ساعت( با شدت نور ۵ لوکس )برسد.

سپس از هفته ۳۲ روزانه نیم ساعت به زمان روشنایی اضافه شود تا به ۱۶ ساعت برسد .

شدت نور نیز باید به ۵۰ تا ۱۰۰ لوکس برسد.

این برنامه نوردهی (۱۶ ساعت روشنایی به اضافه ۸ ساعت خاموشی) ادامه پیدا کند تا قرقاول ها به تخم بیایند.

در طول دوره تخمگذاری نیز این برنامه نوردهی (۱۶ ساعت روشنایی) باید ادامه یابد.

برنامه نوری جوجه قرقاول

نکته :

جهت اطمینان از شدت نور کافی، استفاده از لوکس متر در ارتفاع قد پرنده ضروری است.

این برنامه های نوری فقط برای جوجه هایی است که در جایگاه بسته پرورش می یابند

باید توجه داشت که در موقع استفاده از برنامه نوردهی ضمن رعایت اصول و نکات خاص آن به دو اصل اساسی توجه شود:

۱ -طول مدت روشنایی را به هیچ وجه نباید در مرحله رشد جوجه هایی که قرار است به عنوان مولد استفاده شوند افزایش داد.

۲ -طول مدت روشنایی را به هیچ عنوان نباید در مرحله تخم گذاری کاهش داد.

انتهای پیام

پرورش و نگهداری جوجه قرقاول

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

ممکن است شما دوست داشته باشید