جوجه کشی قرقاول در ماشینهای جوجه کشی

0

جوجه کشی قرقاول در ماشینهای جوجه کشی

عملیات جوجه کشی قرقاول در ماشینهای جوجه کشی برای پرورش قرقاول شامل دو مرحله است:

مرحله اول جوجه کشی قرقاول

در ماشین های ستر است که در حقیقت مرحله رشد و تکامل جنین در داخل تخم را در بر می گیرد.

نحوه خاص قرار دادن تخم ها و همچنین عمل چرخاندن آنها مربوط به این ماشین ها می باشد.

مرحله دوم جوجه کشی قرقاول

 

در ماشین های هچر است که در واقع مرحله آمادگی و خروج نهایی جوجه قرقاول از تخم می باشد.
در این ماشین ها چگونگی قرار دادن تخم ها و عمل چرخش مطرح نمی باشد ولی حرارت آنها قدری نسبت به ماشین‌های ستر کمتر ولی رطوبت آنها بیشتر است.

معمولاً در ماشین های جوجه کشی کوچک با ظرفیت های کم مراحل جوجه کشی ستر و هچر به وسیله یک دستگاه انجام می شود.

زیرا تا زمانی که تخم ها احتیاج به چرخش و حرارت نسبی بیشتر دارند دستگاه به صورت ستر عمل می کند
در این صورت دستگاه باید بر حسب شرایط دستگاه تنظیم شود.

 

وضعیت دستگاه هچر

برای مرحله بعدی یعنی وضعیت دستگاه هچر، که تخم ها قرقاول دیگر احتیاج به چرخش ندارند،
باید تخم ها را از محل های خود خارج و به داخل سینی های مخصوص هچر انتقال داد.
این عمل را اصطلاحاً برگردان می گویند.

بعد از انجام این عمل بلافاصله تخم ها در همان دستگاه که دیگر از این زمان به عنوان دستگاه هچر عمل می کند قرار داده شوند.
در این مرحله همانطور که قبلا نیز اشاره گردید باید سعی شود که از میزان حرارت کاسته شود و بر مقدار رطوبت افزوده گردد.

بدین ترتیب یک دستگاه عملیات کامل مراحل جوجه کشی قرقاول را انجام می دهد.

امروزه دستگاه های بسیار کوچک و ساده ای با ظرفیت های مختلف نیز ساخته می‌شوند
که بیشتر مصارف آزمایشگاهی خانگی و روستایی دارند
ولی نحوه کار همگی آنها به همان ترتیب کلیه دستگاه‌های بزرگ اتوماتیک است.

جوجه کشی قرقاول
جوجه کشی قرقاول در ماشینهای جوجه کشی

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۹۳۴۵۷۷

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

انتهای پیام

https://fadak135.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%82%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84/

*****

جوجه کشی قرقاول و کسب درآمد

ممکن است شما دوست داشته باشید