مرور رده

دسته‌بندی نشده

روش های پرورش قرقاول در قفس

روش های پرورش قرقاول در قفس پرورش در قفس: قرقاول های گوشتی و همچنین قرقاول های تخمگذار را می توان در قفس پرورش داد. در سیستم قفس تعداد قرقاول بیشتری می توان در واحد سطح نگهداری کرد. عده ای از محققین میزان رشد قرقاولهای نژاد گردن…

کنترل دمای سالن قرقاول

کنترل دمای سالن قرقاول در طول شبانه روز باید دمای سالن پرورش را کنترل نمایید وضعیت پراکندگی جوجه ها را نسبت به منبع حرارتی مورد دقت قرار دهید زیرا این مسئله خود نشان دهنده میزان دمای سالن میباشد. برای کنترل دمای سالن پرورش موارد زیر…