مرور برچسب

افزایش تخمگذاری قرقاول

عوامل مؤثر بر تخمگذاری قرقاول چیست؟

عوامل مؤثر بر تخمگذاری قرقاول چیست؟ پرورش قرقاول برای تخم گذاری به منظور جوجه کشی درآمدزایی بیشتری دارد، زیرا تخم خوراکی آن قیمت بالایی دارد و مصرف آن نیز کم می باشد. با توجه به نژاد قرقاول، تغییر فصل و طول روز، قرقاول ماده در طی یک…