مرور برچسب

انواع قرقاول

قرقاول های ماده

قرقاول های مادهقرقاول، این پرنده زیبا با گوشت لذیذ در جنس نر و ماده تفاوت هایی با هم دارند.بخصوص از نظر شکل ظاهری، قرقاول های ماده با جنس نر فرق هایی دارد و از این لحاظ به سادگی قابل شناسایی هستند.این تفاوت به خصوص در رنگ پر،…

قرقاول سیلور

جوجه کشی قرقاول سیلور در ایران مانند بقیه قرقاول های سیلور با کمک دستگاه جوجه کشی انجام می شود...

قرقاول آمریکایی

یکی از مشخصه های این قرقاول، طوق سفیدی است که دور گردن دارد و یکی از انواع آن به نام آمریکایی طلایی، پرهای طلایی رنگ دارد...

قرقاول نژاد خانم هیوم و نژاد طاووسی کوهی

قرقاول نژاد خانم هیوم و نژاد طاووسی کوهینژاد خانم هیوماینگونه قرقاول در جنگل های چین، هند و تایلند یافت می شود ولی خیلی کم هستند و به صورت نادر یافت می شوند .آنها برای تغذیه از مواد گیاهی استفاده می کنند و تغذیه آنها بیشتر…

پرورش قرقاول

پرورش قرقاولامروزه انسان های زیادی به دنبال پرورش قرقاول به عنوان یک کسب و کار خانگی هستند.واقعیت این است که لذت نگهداری از زیبا ترین پرنده خانگی چیزی نیست که کسی بتواند راحت از کنار آن بگذرد. این موضوع وقتی جذاب تر می شود که شما…

قرقاول هلندی

قرقاول هلندی کسانی که در پرورش قرقاول هلندی مهارت دارند یکی از نشانه های قرقاول هلندی ترکیب رنگ زیبای این پرنده می دانند.پرورش قرقاول هلندی هم با قرقاول های پاکستانی و آمریکایی مشابه هست و حتی با یکدیگر جفت گیری هم می کنند و شما می…

قرقاول پاکستانی

قرقاول پاکستانی کسانی که در پرورش قرقاول پاکستانی مهارت دارند یکی از نشانه های قرقاول پاکستانی ترکیب رنگ منحصر به فرد  این پرنده می دانند.پرورش قرقاول پاکستانی هم با قرقاول های هلندی و آمریکایی مشابه هست و حتی با یکدیگر جفت گیری هم می…