مرور برچسب

بریان قرقاول

قرقاول بریان

قرقاول بریان چون میزان چربی موجود در قرقاول کمتر از سایر گوشت ها است؛ بنابراین پخت آن با سایر گوشت ها مقداری فرق می کند. در هنگام پخت قرقاول، باید از مقداری چربی نیز (مثل کره) استفاده کرد؛ تا در هنگام مصرف، گوشت خشک نبوده و به صورت…