مرور برچسب

بمب انرژی

تخم قرقاول = بمب انرژی

تخم قرقاول = بمب انرژی تخم قرقاول سرشار از ویتامین و خواص گوناگون است به طوری که تخم قرقاول را بمب انرژی نامیده اند. در صورتی که بخواهیم فواید تخم قرقاول را با تخم مرغ مقایسه کنیم ⭕ تخم قرقاول نسب به تخم مرغ داری 5برابر فسفر بیشتر می…