مرور برچسب

تامین اکسیژن به منظور تنفس جنین

شرایط محیطی موثر برای جوجه کشی قرقاول

شرایط محیطی موثر برای جوجه کشی قرقاول شرایط محیطی موثر بر رشد و نمو جنین در طول دوره جوجه کشی برای خواباندن تخم در دستگاه جوجه کشی باید شرایط خاص محیطی در طول دوره رشد جنینی به نحوی مطلوب تأمین گردد. چهار عامل اصلی که می بایست…