مرور برچسب

تخم های مناسب برای جوجه کشی قرقاول

تخم های مناسب برای جوجه کشی قرقاول

تخم های مناسب برای جوجه کشی قرقاول انتخاب تخم های مناسب برای جوجه کشی قرقاول بسیار مهم است. در حقیقت کیفیت جوجه های تولیدی ارتباط زیادی به خصوصیات تخم های انتخاب شده دارد.(اندازه و شکل و ... ) در یک گروه قرقاول تخمگذار تمامی تخم ها به یک…