مرور برچسب

تهیه تخم قرقاول

جمع آوری و نگهداری تخم قرقاول از گله مولد

جمع آوری و نگهداری تخم قرقاول از گله مولد یک از اصول جوجه کشی قرقاول جمع آوری و نگهداری تخم قرقاول از گله مولد قرقاول است. دوره تخم گذاری در قرقاول فصل تخم گذاری قرقاول ها از فروردین تا مرداد ماه و تعداد تخم در دوره ۱۲ عدد است. وزن تخم…

خواص تخم قرقاول

خواص تخم قرقاول در بسیاری از موارد از تخم قرقاول به عنوان بمب انرژی نام برده می شود. زمانی که خواص تخم قرقاول را با تخم مرغ مقایسه می کنیم متوجه می شویم تخم قرقاول دارای 5 برابر فسفر بیشتر است. میزان آهن موجود در تخم قرقاول 5/7 برابر…
<