مرور برچسب

جیره غذایی جوجه قرقاول،جیره‌های کرامبل،آسیاب و میکسر،پاکسازی و ضد عفونی،آب تمیز برای جلوگیری از دست دادن آب بدن جوجه ها

جیره غذایی جوجه قرقاول

جیره غذایی جوجه قرقاول توزیع آب تمیز برای جلوگیری از دست دادن آب بدن جوجه ها ضروری است. به همین منظور باید قبل از رسیدن جوجه، آب به حد وفور تامین شود . حدود یک ساعت قبل از ورود جوجه ها به سالن ،آبخوری ها پر شوند تا دمای آب به حدود…