مرور برچسب

خط تغذیه و آبرسانی

عوامل ایجاد کانی بالیسم در قرقاول

عوامل ایجاد کانی بالیسم در قرقاول مهمترین فاکتورهای تشدید کننده کانی بالیسم: دلایل بسیاری برای شیوع همدیگر خواری وجود دارد بنابراین قرار دادن برنامه کنترل آن به عنوان بخشی از برنامه مدیریت فارم از اهمیت بالایی برخوردار است. ازدحام:…