مرور برچسب

دانخوری های بشقابی

دانخوری برای پرورش قرقاول

دانخوری برای پرورش قرقاول دانخوری: دانخوری وسیله‌ای است که قرقاول ها دان مورد نیاز خود را از آن به دست می آورند. دلخوری ها به دو دسته دستی و خودکار تقسیم می شوند. به طور کلی ساختمان دانخوری باید به گونه‌ای باشد که: ۱_ به آسانی…