مرور برچسب

درمورد بهداشت و بیماری قرقاول ها

چند نکته درمورد بهداشت و بیماری قرقاول ها

چند نکته درمورد بهداشت و بیماری قرقاول ها رعایت اصول بهداشت همان پیشگیری از بیماری است. یک برنامه خوب بهداشتی که سعی کند تجهیزات و ساختمان ها را تمیز نگه دارد و پرندگان بیمار را قرنطینه کند بسیار با ارزش است. رعایت اصول بهداشت کمک…