مرور برچسب

رسیدگی به جوجه قرقاول ها

رسیدگی به جوجه قرقاول ها در روزهای اول پرورش

رسیدگی به جوجه قرقاول ها در روزهای اول پرورش پس از قرار دادن جوجه ها در جایگاه،موارد زیر را باید به صورت روزانه انجام دهید: ۱_مراقب باشید جوجه ها در یک گوشه جمع نشوند زیرا ممکن است در اثر تراکم زیاد تعدادی از آنها خفه شوند. ۲_در…