مرور برچسب

زبره گندم

مواد اولیه مورد استفاده در تهیه جیره قرقاول

مواد اولیه مورد استفاده در تهیه جیره قرقاول مواد اولیه جهت تأمین انرژی : الف -غلات :غلات از نظر انرژی غنی اند . الیاف خام آنها کم است و میزان پروتئین خام آنها در مقایسه با دانه های روغنی کم است. کیفیت پروتئین و غلات متغیر بوده و…