مرور برچسب

ضد عفونی کردن تخم قرقاول

ضد عفونی کردن تخم قرقاول

ضد عفونی کردن تخم قرقاول بهترین حالت و ایده آل ترین زمان برای تمیز و ضدعفونی کردن تخم ها، بلافاصله پس از جمع آوری تخم که هنوز گرم هستند میباشد. وقتی تخم سرد شد محتویات درون آن منقبض شده و در نتیجه هر باکتری که روی پوسته باشد بلافاصله…