مرور برچسب

قرقاول فدک

مزرعه فدک بزرگترین مرکز پرورش قرقاول اصفهان

مزرعه فدک بزرگترین مرکز پرورش قرقاول اصفهان مرکز پرورش قرقاول فدک به عنوان بزرگترین و کامل ترین مرکز تولید و پرورش انواع قرقاول های گوشتی، مولد و تزیینی در استان اصفهان است. کادر متخصص و با تجربه این مرکز پرورش قرقاول موفق به ایجاد چرخه…