مرور برچسب

قرقاول نژاد طلایی

قرقاول نژاد طلایی

اینگونه قرقاول ها توانایی این را دارند که بر روی شاخه های درختان پرواز کنند و از دست شکارچیان فرار کنند .قرقاول از نژاد طلایی