مرور برچسب

ماندگاری بیماری

عوامل موثر در انتشار انواع بیماری ها پرندگان

عوامل موثر در انتشار انواع بیماری ها پرندگان عوامل موثر در انتشار بیماری واحدهای پرورش پرندگان اهلی با عوامل عفونی بسیاری نظیر ویروس ها، مایکوپلاسما ها، باکتری ها و یا انگل ها مواجه هستند. گسترش وسیع این عوامل، توانایی آنها برای…