مرور برچسب

نشانه های کالبدگشایی

چگونگی تشخیص وشناخت انواع بیماری های قرقاول

چگونگی تشخیص وشناخت انواع بیماری های قرقاول شناخت بیماری های اصلی: بیماریهای قرقاول عموماً با بیماریهای سایر پرندگان اهلی مشابهت داشته و تقریباً دارای همان علائم ظاهری میباشند. تشخیص بیماری‌های قرقاول می بایست فقط توسط کارشناس مطلع…