مرور برچسب

واکسیناسیون ویژه

نکات انتقال قرقاول ها به واحد پرورش

نکات انتقال قرقاول ها به واحد پرورش قرقاول ها بایستی همگی از یک سالن پرورش بوده و سن و نژادشان یکسان باشد. چنانچه برنامه های بهداشتی نیاز به تکرار دارد (به عنوان مثال واکسیناسیون دوم) بهتر است در سالن پرورش مبدا چند روز قبل از حمل…