مرور برچسب

پخت سوسیس قرقاول

سوسیس قرقاول

در ابتدا گوشه های اضافی و سیاه نان را جدا کرده و با چند قاشق شیر که گفتیم نان ها را خیس می کنیم؛ سپس گوشت سینه ی قرقاول ها را خرد کرده و در ادامه..