مرور برچسب

پرورش قرقاول گوش دار سفید

معرفی قرقاول گوش دار سفید

جنس نر و ماده شبیه هم هستند اما ماده ی آن اندام کوچک تری دارد و نیز دم کوچک تری.اندازه بدن آن ها کمتر از 1 متر بوده و نهایتا تا 96 سانتی متر می رسد؛ که 60 سانتی متر آن طول دم است.