مرور رده

انواع قرقاول

پرورش قرقاول پاکستانی

اگر به راه اندازی یک کسب و کار خانگی فکر می کنید و یا از نگهداری پرندگان اهلی زیبا لذت می برید،می توانید از قرقاول پاکستانی برای این کار استفاده کنید.

قرقاول ریوز

جوجه ها وقتی از تخم بیرون آمدند برای این که مشکلی ایجاد نشود، بهتر آن است که در مکانی جدا نگهداری شوند.

قرقاول طلایی

جنس نر، رنگ هایی بسیار روشن داشته و دارای تاجی طلایی هستند طول بدنش به 1 متر هم می رسد که حدود دو سوم آن طول دم است.

معرفی قرقاول کالیج

غذای قرقاول وحشی این نژاد در طبیعت بیشتر میوه های جنگلی، حشرات و گیاهان است. قرقاول های پرورشی در قفس نیز از دان صنعتی، کنسانتره، پلیت قرقاول، میوه ها، دانه ها و... تغذیه می کنند.

معرفی قرقاول لیدی آمهرست

شکمی سفید داشته و رنگ بیشتر پرها مانند گردن سبز بوده و خطوط موجی سیاه روی ان دیده می شود.دم نیز رنگی بین سفید و خاکستری دارد.نژاد دو رگه این قرقاول حدودا هم ارزش با نژاد بلژیکی است.

معرفی قرقاول گوش دار سفید

جنس نر و ماده شبیه هم هستند اما ماده ی آن اندام کوچک تری دارد و نیز دم کوچک تری.اندازه بدن آن ها کمتر از 1 متر بوده و نهایتا تا 96 سانتی متر می رسد؛ که 60 سانتی متر آن طول دم است.