دوره آموزش حضوری پرورش قرقاول با هدف توانمند سازی شما طراحی و اجرا می شود.

آموزش عملی نوک چینی، تزریق واکسن (جوجه و مولد)

آموزش بیماری های قرقاول(تشخیص، پیش گیری و درمان)

فوت و فن نگهداری از مولد و جوجه کشی ساخت دانه ویژه قرقاول مولد، گوشتی و جوجه و سایر آموزش های کاربردی مربوط به پرورش قرقاول لطفا تماس بگیرید ۰۹۱۳۸۳۲۳۸۲۲

 

سر فصل های دوره

نظرات شرکت کنندگان در دوره آموزشی

 

 

 

 

 

 

برای آموزش های کاربردی مربوط به پرورش قرقاول لطفا تماس بگیرید ۰۹۱۳۸۳۲۳۸۲۲