دانستنی های قرقاول

قرقاول نژاد میکادو

این قرقاول ها ۵ تا ۱۰ تخم می گذارند و پس از طی ۲۸ روز که در روی تخم های خود خوابیده اند ،تخم های آنها به جوجه تبدیل می شود.قرقاول نژاد میکادو

قرقاول هلندی

قرقاول هلندی کسانی که در پرورش قرقاول هلندی مهارت دارند یکی از نشانه های قرقاول هلندی ترکیب رنگ زیبای این پرنده می دانند. پرورش قرقاول هلندی هم با قرقاول های پاکستانی و…

پرورش قرقاول

جوجه کشی قرقاول و کسب درآمد

جوجه کشی قرقاول و کسب درآمد جوجه کشی قرقاول و کسب درآمد  آرزویی است که میتوان با کمی تلاش آن را به واقعیت نزدیک کرد. امروز افراد زیادی هستند که تمایل دارند علاوه بر شغل اصلی خود…

ضریب تبدیل غذایی جیره قرقاول

ضریب تبدیل غذایی جیره قرقاول ضریب تبدیل غذایی و عوامل موثر بر آن : ضریب تبدیل غذایی (نسبت میزان غذای مصرفی به افزایش وزن) شاخص متداولی است که در صنعت پرورش پرندگان اهلی جهت…

آخرین مطالب