دانخوری برای پرورش قرقاول

0

دانخوری برای پرورش قرقاول

دانخوری:

دانخوری وسیله‌ای است که قرقاول ها دان مورد نیاز خود را از آن به دست می آورند.

دلخوری ها به دو دسته دستی و خودکار تقسیم می شوند.

به طور کلی ساختمان دانخوری باید به گونه‌ای باشد که:

۱_ به آسانی و با حداقل کار قابل پر شدن باشد.

۲_ریخت و پاش دان حداقل ممکن باشد.

۳_جنس آن محکم باشد قابلیت شستشو و ضد عفونی داشته باشد.

۴_درصورت خرابی به آسانی قابل تعمیر باشد.

دانخوری موقت ( سینی دان):

معمولادانً اولیه در سینی های بزرگ و کم عمق (دو و نیم تا ۵ سانتی متر) ریخته می‌شود.

این نوع دانخوری ها به اندازه کارتون حمل جوجه های یک روزه است و از پلاستیک ساخته می شود.

دانخوری برای پرورش قرقاول

امتیاز این دانخوری ها قابل شستشو بودن آنهاست.

به سبب نا آشنایی جوجه با مصرف دان دانخوری باید در روزهای اول تعداد زیادی سینی دان در اختیار آنها گذاشت.

هر چند توصیه میشود در زمان ورود جوجه ها به سالن،دانلود روی کاغذهایی(روزنامه) در سطح بستر پاشیده شود تا صدای آن سبب جلب توجه جوجه ها به دان گردد.

#دانخوری های دائمی:

پس از ده روزگی جوجه ها،باید دانخوری های موقت را با دانخوری های بزرگتر به تدریج عوض کرد.

دانخوری های دائمی در اندازه و انواعی انتخاب می‌شوند که برای قرقاول های سنین متفاوت مناسب باشند.

در بیشتر موارد،دانخوری های دائمی را آنقدر بزرگ در نظر میگیرند که تا پایان عمر گله قابل استفاده باشد و گاهی دانخوری در اندازه ای ساخته می شود که تا مرحله پرورش قابل استفاده باشد و برای گله های مادر در مرحله تولید از دانخوری هایی با ابعاد بزرگ تر استفاده می شود.

دانخوری های دائمی به دو دسته دانخوری دستی و خودکار تقسیم می شوند.

#الف) دانخوری دستی

این دانخوری ها را کارگران پر می کنند و با توجه به ساختمان به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-دانخوری ناودانی

این نوع دانخوری ها به‌صورت ناودان اند و جنس آن ها از آهن گالوانیزه است.

دانخوری برای پرورش قرقاول

اندازه و ابعاد آنها بسته به سن پرنده تغییر می‌کند.

برای اینکه قرقاول ها وارد دانخوری نشوند اغلب در قسمت بالای آن ها میله گردان نصب می کنند یا بالای دانخوری به صورت شبکه ای ساخته می شود.

۲-دان خوری خورشیدی (سطلی)

این دانخوری ها از یک مخزن استوانه ای شکل تشکیل شده اند.

دان از استوانه ای (سطل) به بشقاب بزرگی که در زیر آن قرار دارد وارد می‌شود و مورد مصرف قرقاول ها قرار می گیرد.

معمولاً آنها را از سقف آویزان می کنند. جنس این نوع دانخوری ها از پلاستیک فشرده است.

دانخوری های بشقابی نیز مانند دانخوری های ناودانی اندازه های گوناگون دارند.

ب) دانخوری خودکار
دانخوری خودکار نیز مانند دانخوری های دستی شامل دو نوع ناودانی و بشقابی است و سامانه خودکار باعث انتقال دان از مخزن (هاپر) به بشقاب ها یا ناودان ها میشود.

-دانخوری زنجیری – ناودانی

این نوع دانخوری ها دارای یک مخزن،دو یا چند خط ناودان،زنجیر متحرک درداخل ناودانها،پایه های نگهدارنده ناودان ها بر روی کف و الکتروموتور هستند.

دانخوری برای پرورش قرقاول

با روشن کردن الکتروموتور،دان توسط زنجیر از مخزن خارج شده و به طور یکنواخت در داخل ناودان ها پخش می شود.

۲-دانخوری های بشقابی

در این سامانه دان در داخل لوله با مارپیچ یا زنجیر به حرکت در می آید.

سوراخهایی که در فاصله های معین روی لوله تعبیه شده اند باعث‌ریزش دان به داخل بشقابها می‌شوند.

در بشقاب آخر یک سوئیچ نصب شده است که وقتی بشقاب به قدر کافی پر شود به طور خودکار عمل میکند و جریان حرکت دان قطع می گردد سپس هنگامی که بشقاب خالی شود به طور خودکار شروع به کار می کند.

مخزن اصلی دانخوری معمولاً با مارپیچ از سیلوی سر سالن تغذیه می گردد یا در زیر سیلو به گونه ای طراحی شده است که تحت تاثیر نیروی ثقل پر می شود.

#بر آورد تعداد دانخوری مورد نیاز

برای جوجه های کمتر از دوهفته،از سینی دان استفاده می شود که به ازای هر ۴۰ _ ۵۰ قطعه جوجه،یک سینی کافی است.

دانخوری برای پرورش قرقاول

هر دانخوری خورشیدی برای ۱۲ قطعه و هر ۱۰ سانتیمتر فضای دانخوری ناودانی برای هر قطعه قرقاول بالغ می باشد.

توزیع مناسب دانخوری ها در سطح سالن پرورش بسیار مهم است.

بنابراین باید دانخوری ها را به گونه‌ای در سالن چید که هر پرنده برای رسیدن به دان حداکثر ۲ متر حرکت کند.

انتهای پیام

جیره غذایی جوجه قرقاول

پرورش قرقاول فدک

برای سفارش انواع تخم قرقاول و جوجه قرقاول تماس بگیرید.
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۳۵۶۰۰

دفتر فروش: اصفهان، خیابان امام خمینی؛ خیابان حکیم صفایی، ۲۰۰ متر بعد از چهارراه باغ بهشت، پلاک ۱۳۵

ممکن است شما دوست داشته باشید
<