قرقاول نژاد گوش دار آبی

0

قرقاول نژاد گوش دار آبی

این گونه قرقاول بیشتر در قفس نگهداری و پرورش داده می شوند

ولی در جنگل های مخروطی در مرکز چین یافت می شوند.

اینگونه قرقاول در همان سال اول شروع به تخمگذاری میکند و نرها نیز در همان سال اول بارور هستند

و هنگامی که تخم ها به ۲۰ برسد روی تخم ها می خوابد و تخم ها تبدیل به جوجه می شوند،

قرقاول نژاد گوش دار آبی

این قرقاول هر دو روز تخم گذاری میکند.

ویژگی که قرقاول ها دارند این است که جثه بزرگ دارند که به ۹۶ سانتیمتر طول می رسند

نوک این قرقاول ها تیره رنگ است و در پشت چشم هایشان گوش سفید رنگ و بلندی دارند

و رنگ پرهایشان خاکستری- آبی تیره میباشد.

تغذیه این گونه قرقاول ها ،حشرات، ریشه ها ساقه ها، دانه ها ،کرم ها، پیاز ها و همچنین میوه و برگ ها میباشد

که با منقار خود آنها را پیدا می کنند.

اسکابلش قرقاول یا کبک

 

ممکن است شما دوست داشته باشید