مرور برچسب

آمریکایی قرقاول

قرقاول آمریکایی + تصاویر

قرقاول آمریکایی + تصاویر کسانی که در پرورش قرقاول آمریکایی مهارت دارند یکی از نشانه های قرقاول آمریکایی حلقه سفیدی به دور گردن این پرنده می دانند. دوره آموزشی صفر تا صد پرورش قرقاول، شماره تماس 09138323822 برای دریافت اطلاعات بیشتر…