مرور برچسب

اهمیت مصرف چربی ها در رژیم غذایی قرقاول

اهمیت مصرف چربی ها در رژیم غذایی قرقاول

اهمیت مصرف چربی ها در رژیم غذایی قرقاول چربی سرعت عبور غذا را کم کرده و غذا فرصت بیشتری برای جذب شدن پیدا می کند. * در شرایط گرما به دلیل پایین آمدن مقدار خوراک و جذب انرژی بایستی جهت به حداقل رساندن کاهش جذب انرژی ،جیره ای پر انرژی…