مرور برچسب

تاریخچه پرورش قرقاول

تاریخچه پرورش قرقاول

شاید این پرنده هنوز در خطر انقراض نباشد اما کاهش شدید آن ها تهدیدی جدی است، که باید به آن رسیدگی جدی شود.