مرور برچسب

تجهیزات ضد عفونی کننده

تجهیزات ضد عفونی کننده برای قرقاول

تجهیزات ضد عفونی کننده برای قرقاول : تجهیزات ضدعفونی کننده عبارتند از: سمپاش و شعله افکن. سمپاش: به منظور پخش مواد شیمیایی در سطوح،ازسمپاش ها استفاده می شود. تجهیزات ضد عفونی کننده برای قرقاول انواع سمپاش عبارتند از: سمپاش…