مرور برچسب

تولید مثل قرقاول

تولید مثل قرقاول

قرقاول ماده تقریبا 8 ماهگی تخم گذاری را آغاز می کند و در هر بار 60 تا 90 تخم می گذارد و حدودا 25 روز بر روی تخم ها می خوابد و این عمل معمولا وظیفه قرقاول ماده است