مرور برچسب

جوجه کشی مصنوعی

روش جوجه کشی از قرقاول

قرقاول نر در خوابیدن روی تخم ها و همچنین پرورش جوجه ها علاقه ای نشان نمی دهد و به قرقاول ماده کمک نمی کند.قرقاول ها آشیانه خود را در حاشیه بوته زارها و علفزارها می سازند و کف آن را با علف های کوچک و یا شاخ و برگ درختان می‌پوشانند...

تشکیل گله مولد قرقاول به منظور جوجه کشی مصنوعی

تشکیل گله مولد به منظور جوجه کشی مصنوعی تشکیل گله مولد قرقاول به منظور جوجه کشی قرقاول اولین اقدام مهم است. پرنده مولد نباید از لحاظ ویژگی های ظاهری مشکلی داشته باشد و با توجه به هدف پرورش( شکار یا گوشت )،آن را انتخاب کرد. نسبت پرنده…