مرور برچسب

دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی قرقاول خوب چه دستگاهیه؟

دستگاه جوجه کشی قرقاول خوب چه دستگاهیه؟ انتخاب دستگاه جوجه کشی برای تکثیر قرقاول بسیار مهم می باشد. یک دستگاه جوجه کشی استاندارد باید سنسور دقیق و حرفه‌ای داشته باشد که دما و رطوبت داخل دستگاه را با دقت یک دهم درجه سنجش نماید و دقیق بر…

روش جوجه کشی از قرقاول

قرقاول نر در خوابیدن روی تخم ها و همچنین پرورش جوجه ها علاقه ای نشان نمی دهد و به قرقاول ماده کمک نمی کند.قرقاول ها آشیانه خود را در حاشیه بوته زارها و علفزارها می سازند و کف آن را با علف های کوچک و یا شاخ و برگ درختان می‌پوشانند...