مرور برچسب

روش تجویز واکسن

واکسیناسیون قرقاول

واکسیناسیون قرقاول واکسن ها به منظور محافظت از قرقاولها در شرایط پرورشی در برابر ابتلا به بیماری ها و یا کاهش عوارض ناشی از ابتلا به عفونت ها مورد استفاده قرار می گیرند. قرقاولها نسبت به مرغ حساسیت کمتری نسبت به بیماریهای ویروسی دارد…