مرور برچسب

روش ساخت جیره غذایی

روش ساخت جیره غذایی قرقاول

روش ساخت جیره غذایی: هر بخش کوچک از یک جیره غذایی قرقاول باید حاوی تمامی مواد خوراکی مورد استفاده باشد تا تمام نیازهای غذایی قرقاول تامین شود. برای رسیدن به این هدف باید در هنگام تهیه خوراک، ابتدا تمام اجزا را به یک اندازه خرد کنید و…