مرور برچسب

زیستگاه قرقاول

زیستگاه قرقاول

در تاریخ یونان آمده است که قرقاول را یک قهرمان یونانی به همراه حیوانات دیگر برای مردمش سوغات آورده است.پس از یونانی ها رومیان جزء اولین مردمانی بودند که به این پرنده علاقمند شدند.