مرور برچسب

فروش قرقاول

میزان سودآوری قرقاول

که امسال قیمت هر جوجه یک ماهه .../۲۵ هزار تومان بوده است. اگر میانگین قیمت فروش را ۱۴۰ هزار تومان حساب کنیم شما ۱۴ میلیون تومان فروش خواهید داشت. میزان سودآوری قرقاول

پرورش قرقاول

پرورش قرقاولامروزه انسان های زیادی به دنبال پرورش قرقاول به عنوان یک کسب و کار خانگی هستند.واقعیت این است که لذت نگهداری از زیبا ترین پرنده خانگی چیزی نیست که کسی بتواند راحت از کنار آن بگذرد. این موضوع وقتی جذاب تر می شود که شما…

مزرعه فدک بزرگترین مرکز پرورش قرقاول اصفهان

مزرعه فدک بزرگترین مرکز پرورش قرقاول اصفهان مرکز پرورش قرقاول فدک به عنوان بزرگترین و کامل ترین مرکز تولید و پرورش انواع قرقاول های گوشتی، مولد و تزیینی در استان اصفهان است.کادر متخصص و با تجربه این مرکز پرورش قرقاول موفق به ایجاد چرخه…