مرور برچسب

فواید تخم قرقاول

خواص تخم قرقاول

خواص تخم قرقاول در بسیاری از موارد از تخم قرقاول به عنوان بمب انرژی نام برده می شود. زمانی که خواص تخم قرقاول را با تخم مرغ مقایسه می کنیم متوجه می شویم تخم قرقاول دارای 5 برابر فسفر بیشتر است. میزان آهن موجود در تخم قرقاول 5/7 برابر…