مرور برچسب

قرقاول آمریکایی

قرقاول آمریکایی

یکی از مشخصه های این قرقاول، طوق سفیدی است که دور گردن دارد و یکی از انواع آن به نام آمریکایی طلایی، پرهای طلایی رنگ دارد...

قرقاول آمریکایی + تصاویر

قرقاول آمریکایی + تصاویر کسانی که در پرورش قرقاول آمریکایی مهارت دارند یکی از نشانه های قرقاول آمریکایی حلقه سفیدی به دور گردن این پرنده می دانند. پرورش قرقاول آمریکایی هم با قرقاول های هلندی و پاکستانی مشابه هست و حتی با یکدیگر جفت…