مرور برچسب

قرقاول طاووسی خاکستری

قرقاول نژاد طاووسی خاکستری 

این‌گونه قرقاول به طور دسته جمعی در یک منطقه نمی باشندبلکه به صورت پراکنده در دشت و تپه های جنگلی بنگلادش و شمال شرق هند زندگی می کنند..قرقاول نژاد طاووسی خاکستری