مرور برچسب

قرقاول طلایی

قرقاول نژاد طلایی

اینگونه قرقاول ها توانایی این را دارند که بر روی شاخه های درختان پرواز کنند و از دست شکارچیان فرار کنند .قرقاول از نژاد طلایی

قرقاول بلژیکی _ طلایی + تصاویر

قرقاول بلژیکی _ طلایی کسانی که در پرورش قرقاول بلژیکی _ طلایی مهارت دارند یکی از نشانه های قرقاول بلژیکی را ترکیب رنگ زیبای این پرنده به همراه دم بلند و پاهای کشیده در گونه نر این پرنده می دانند. از جمله ویژگی های منحصر به فرد قرقاول…