مرور برچسب

قرقاول پاکستانی

پرورش قرقاول پاکستانی

اگر به راه اندازی یک کسب و کار خانگی فکر می کنید و یا از نگهداری پرندگان اهلی زیبا لذت می برید،می توانید از قرقاول پاکستانی برای این کار استفاده کنید.

قرقاول پاکستانی

قرقاول پاکستانی کسانی که در پرورش قرقاول پاکستانی مهارت دارند یکی از نشانه های قرقاول پاکستانی ترکیب رنگ منحصر به فرد  این پرنده می دانند. پرورش قرقاول پاکستانی هم با قرقاول های هلندی و آمریکایی مشابه هست و حتی با یکدیگر جفت گیری هم می…