مرور برچسب

قرقاول کبابی

کباب قرقاول

طرز تهیه ی کباب قرقاول به این صورت است که اول پرهای بزرگ پرنده را می گیریم؛پرهای کوچک آن را نیز سوزانده، گوشت را شسته و خشک می کنیم در ادامه ..