مرور برچسب

مادر مصنوعی

عملیات جوجه ریزی قرقاول

عملیات جوجه ریزی قرقاول قبل از ورود جوجه ها،سالن پرورش باید گرم شود. به همین منظور حدود ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه دستگاه های حرارتی سالن را روشن می‌کنند. البته مدت زمان گرم کردن سالن بسته به شرایط آب و هوایی،عایق بندی و ظرفیت گرمایش…