مرور برچسب

مزایای نگهداری قرقاول در قفس

روش های پرورش قرقاول در قفس

روش های پرورش قرقاول در قفسپرورش در قفس:قرقاول های گوشتی و همچنین قرقاول های تخمگذار را می توان در قفس پرورش داد.در سیستم قفس تعداد قرقاول بیشتری می توان در واحد سطح نگهداری کرد.عده ای از محققین میزان رشد قرقاولهای نژاد گردن…